Lấy trẻ làm trung tâm – Giờ học vận động của các con lớp Lá 2

Lượt xem:

Đọc bài viết

?? Ba mẹ ơi! Hôm nay con mời Ba Mẹ vào tham gia vào trờ học của con nhé
? Hôm nay, con được chơi trò chơi “thổi bóng – bò thấp chui qua cổng”
Thông qua trò chơi : Các con học được
==> Tính nhanh nhẹn
==> Tính Khéo léo
==> Tinh thần đồng đội
Và các con có nhiều kỉ niệm ???
? Sau khi chơi con biết rửa tay
??????????
#Một_buổi_sáng_thứ_6_thật_vui_vẻ_và_ý_nghĩa